Projekt ESF

Hlavní stránka » Projekt ESF

Dítě - problém nebo příležitost? Jak udělat z problému příležitost

si osvojí účastníci jednoho ze 3 cyklů seminářů, osobních hovorů a praktického workshopu. Nebudou se jen dovídat mnoho užitečných informací z oblastí osobního rozvoje, ale sami si pod vedením zkušeného ShemBar lektora, pana Levona Lavyana, vytvoří vlastní návody pro spokojený život. Návody, které budou přesně odpovídat jejich schopnostem a možnostem.

Výsledkem jejich účastí bude

 • posílení sebedůvěry, organizovanosti a tím a snadnější dosahování výsledků,
 • nalezení životní rovnováhy,
 • budování harmonických vztahů a spokojené rodiny,
 • schopnost rozhodovat a odvaha realizovat změny,
 • radost jako zdroj energie,
 • potlačení strachů,
 • jasnost v profesní realizaci.

Účast v projektu je bezplatná. Na realizaci projektu Rozvojem osobnosti k odstranění nerovností s registračním číslem Z.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003436 je poskytována podpora EU ve výši 85% nákladů. Je počítáno i s příspěvkem na hlídání dětí a dopravu veřejnou hromadnou dopravou do místa realizace.

Detaily jednoho cyklu

Základní kostra uceleného kurzu je doplněna o konkrétní potřeby jednotlivých účastníků.

Ve skupině se budou připravovat všichni na všechno, protože v reálném životě se v takovém prostředí pohybujeme nejčastěji. Valí se na nás množství informací a mezi nimi i ty, které jsou pro nás velmi důležité.

V osobních hovorech bude příležitost pochopit, co ze společného semináře použít pro sebe a jak neztrácet zbytečně energii.

Harmonogram

Úvodní hovor, kdy se získávají informace pro nastavení individuálního plánu pro každého.

Teoretická část se skládá ze společných seminářů a osobních hovorů.

Workshop skupina dostane úkol v takovém rozsahu, aby se všichni museli zapojit do tvorby řešení tak, aby si každý ověřil, čeho svou účastí dosáhl.

Podle požadavků účastníka – příprava na přijímací pohovor, podpora v zaměstnání, podpora v péči o dítě a ukončení osobním pohovorem, kdy se poznané ujasní a upevní.

Podpora při ukončení cyklu, aby získané dovednosti byly trvalé

Rozšířením obzoru z níže uvedených možností, podle výběru konkrétní skupiny, získají účastníci schopnost se rychleji orientovat.

 • Haraburdí - Co nám brání v pokroku, to musí pryč.
 • Vizualizace - Co si umím představit, toho umím dosáhnout, proto se to musím naučit.
 • Fantazie - Všechny vynálezy, které posunuly vývoj, byly zpočátku jen „pouhé“ fantazie jedinců. Proto je nutno fantazii rozvíjet.
 • Čas neúprosně běží všem, a pokud s ním nebudu zacházet v souladu se svou osobností, bude mi všechno trvat zbytečně dlouho a bude to únavné a drahé.
 • Člověk okno x člověk zrcadlo - Člověk zrcadlo hledá jen to, co je stejné jako on a nenachází řešení, člověk okno se dívá „oknem ven“ a vidí. To znamená, umí najít řešení.
 • Podvědomí- je to, co nám doopravdy hýbe rukama, nohama. S podvědomím jsme schopni pracovat, pokud si osvojíme některé zákonitosti.
 • Mozek - Informace o mozku a jeho stylu práce (podle nejnovějších vědeckých a statistikou podchycených informací) nám pomohou lépe se zorientovat v problematice kolem sebe a najít směr, kde je řešení.
 • Formování zodpovědnosti – nezodpovědnost zavinila mnoho neštěstí, jak to tedy řešit.
 • Tvorba futurologie – kdo je připraven není zaskočen, aneb jak se naučit předvídat.
 • Kultura komunikace – nejsme nikdy sami, vždy se pohybujeme mezi ostatními, jak to dělat, ať neublížím a ani nevyhořím, ale splním úkol.
 • Umění naslouchat - jen ten, kdo naslouchá, může uslyšet, co druhý říká a co potřebuje slyšet a o co vlastně jde.
 • Pojmy čest a důstojnost – nejsou příliš moderní, ale mají hluboký význam. Například pokud se ke svému tělu nechovám čestně a důstojně, onemocním.
 • Typologie a hodnocení chování a vztahů – dává výhodu v jednání, pomáhá v orientaci a hledání schůdných řešení.