Reflexe

Hlavní stránka » Reflexe

Nevím, jak to pan Levon udělal, ale manžel je stejný bordelář jako byl celých 20let, já jsem v pohodě, už mě to nerozčiluje.

I would like to thank all, how work from this company for helping me. It is really help to arrive for all what you need for your life. All your goals, the happy life, good work or business. And good personal. And it is so good the coaching to know, what you have and where you can arrive.

Ráda bych poděkovala za pomoc, která mi byla v průběhu ShemBar poskytnuta a pomohla mi při řešení mé životní situace. Získala jsem sílu a odvahu učinit kroky v dalším řešení svých osobních problémů, které jsem dlouhodobě odkládala. Po několika sezeních s panem Lavyanem, který mě pozitivně motivoval a s jehož pomocí jsem si stanovila priority při dosahování cílů, jsem získala pocit vyrovnanosti a jistoty, že jsem rozhodla správně a při svém dalším jednání již nemám pocity nejistoty a strachu z budoucnosti.
Opětovně děkuji a doporučuji všem, kteří tento způsob motivace dosud neznají.

Než jsem zažil ShemBar pohovor, tak se mi nic nechtělo. Tento stav se mi i zamlouval.Hledal jsem si práci a když už jsem se dostal k výběrovému řízení, tak jsem to bral jen jako zkoušku, buď to vyjde nebo ne. Poté se vše změnilo. Našel jsem nový směr, kterým se chci ubírat a čemu se chci věnovat. Zjistil jsem co potřebuji, naučil jsem se novým věcem (o některých věcech jsem dříve smýšlel, že nefungují, ale opak je pravdou).
Chtěl bych poděkovat panu Levonu Lavchyanovi, paní Janě Ženaté, paní Jiřce Slaměnové a dalším zúčastněným osobám, za podporu a za svůj čas, který mi věnovali a věnují.

Měl jsem to štestí potkat člověka, který mi dokázal pomoc ve věcech, o kterých jsem si myslel, že měnit nelze. A i když jsem povětšinou skeptický vůči ideím, které přesahují moje momentální hranice chápání, tak jsem zjistil, že i tyto hranice lze posunovat. Výsledek se projevil na mé celkové spokojenosti, na efektivitě a na reálné práci na snech, o kterých jsem si kdysi myslel, že sny zůstanou. Jako člověk pragmaticky smýšlející se snažím vyvarovat klišé, nicméně musím uznat , že věci, které lidé jsou schopni dělat pod správným vedením kouče se těžko popisují slovy. Já nechci lhát a samotného mě čeká ještě dlouhá cesta skrz trny, ale teď už vím, že ta cesta existuje.
Povaha člověka jest jeho osudem.

Jak už to v mnoha rodinách chodí, ne vždy je komunikace mezi sourozenci ideální. Stejně tak jsem to měla i já. Skončíte školu, vdáte se a založíte novou domácnost a každý jdete jiným směrem. Neřešené rozpory rostou nabalováním nedorozumění a pojítkem zůstávají jen stárnoucí a slábnoucí rodiče. Ani odchod jednoho z nich na odstředivé síle nic nezmění, ba skoro se dá říct, že rozpory se prohlubují.
Ale měla jsem štěstí, po mnoha létech mám sestru, znám její radosti a bolesti a ona moje. Obě víme, že ta druhá je pro nás důležitá.
Děkuji zodpovědnému kouči, panu Levonu Lavchyanovi, že nám věnoval soustředěnou pozornost a nedovolil uhnout z cesty k pokoji v sobě.