Huys Lavjan - centrum rozvoje osobnosti

Společnost HUYS LAVJAN s.r.o. je založena jako centrum rozvoje, jehož cílem je uvést do života nové metody řízení společností, nové metody vzdělávání a práce s lidskými zdroji, vypracovanými Mgr. Levonem Lavyanem, držitelem know how společnosti. Obchodní a výrobní procesy slouží pouze jako prostor pro trénink dovedností získaných ve vzdělávacích projektech společnosti.